Üldtingimused

 1. 1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED
 2. 1.1 Käesolevad ZABRA Solutions OÜ teenuse üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad ZABRA Solutions OÜ (registrikood 14368850, asukohaga Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn; edaspidi ZABRA Solutions või Osapool) ja füüsilise isiku (edaspidi Klient või Osapool või ostja), edaspidi ühiselt nimetatud Osapooled, vahel ZABRA Solutions OÜ tellimisviisi (edaspidi ZABRA teenus või ZABRA või ZABRA Äpp) kasutamisest tulenevaid õigusi ja kohustusi.
 3. 1.2 Üldtingimused on kohustuslikud osapooltele alates veebipoes ZABRA tellimislahenduse kliendipoolse valimise või ZABRA Äpp allalaadimise hetkest.
 4. 1.3 Käesolevates Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:1.3.1 ZABRA tellimislahendus  on ZABRA Solutions OÜ poolt arendatud nutikas ja kaasaaegne tellimisviis, mis võimaldab veebipoe kliendil tellida erinevaid kaupu ja/või teenust ettemaksuta, kinnitades tellimuse kas ZABRA kinnituslehel või ZABRA Äpp’is. ZABRA teenuse kasutamiseks tuvastab klient ennast tellimuse vormistamisel eID-lahendusega ja tasub kauba eest 30 päeva jooksul arvates kauba kättesaamise päevast;1.3.2 ZABRA Solutions mobiilirakendus ehk ZABRA Äpp on ZABRA Solutions OÜ poolt arendatud ja hallatav mobiilirakendus, mis võimaldab veebipoe kliendil vormistada tellimust ettemaksuta, valides ostukorvi vormistamisel ZABRA tellimislahenduse. ZABRA Äpp on lihtne ja turvaline mobiililahendus, mis sisaldab mitmesuguseid mobiilipõhiseid funktsioone (kasutajakonto loomine ja haldamine, tellimuste vormistamine, kliendi identifitseerimine, tellimuste kinnitamine ja jälgimine, ostuajalugu jmt);1.3.3 Klient – füüsiline isik, kes tellib veebipoes ZABRA tellimislahenduse abil, valides tellimuse vormistamisel ZABRA. ZABRA Solutions OÜ kliendiks saab olla täisealine isik (vähemalt 18.aastane), kelle teovõime ei ole seaduse ega kohtumäärusega piiratud. Kliendiks saab olla üksnes Eesti resident;1.3.4 Isikuandmed – ZABRA Solutions OÜ poolt pakutava teenuse osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on ZABRA Solutions OÜ või volitatud töötlejaks ZABRA Solutions OÜ poolt määratud isikud;1.3.5 Kliendiandmed – igasugune info, mis on  ZABRA Solutions OÜ-le kliendi kohta teada;1.3.6 Kliendilimiit – ZABRA Solutions OÜ poolt kliendi suhtes kehtestatud rahaline piirsumma, mille raames saab klient tellida erinevates veebipoodides ning mille ületamisel võib ZABRA Solutions OÜ nõuda kliendilt ettemaksu tasumist või piirata kliendile ZABRA Solutions OÜ teenuse osutamist;1.3.7 Teenuse piiramine – ZABRA Solutions OÜ teenuse osaline või täielik piiramine kliendil võla tekkimisel või määratud kliendilimiidi ületamisel;1.3.8 Kliendi identifitseerimine – kliendi isikusamasuse tuvastamine ZABRA Äpp’is või ZABRA kinnituslehel digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi abil (nt Smart-ID või Mobile-ID).

  1.3.9 Kehtivuskinnitusteenus – sertifikaadi kehtivuse reaalajas kontrollimine, mis kindlustab turvalisema sertifikaadi kasutamise isiku tuvastamiseks või digitaalseks allkirjastamiseks.

  1.3.10 Äripartner – ZABRA Solutions OÜ-ga liitunud veebipood.

 5.  

 6. 2. E-POES TELLIMUSE VORMISTAMINE ZABRA SOLUTIONS KAUDU

   

   1. 2.1 Tellimuse vormistamine ZABRA Äpp’iga
   2. 2.1.1 ZABRA Äpp’iga tellimuse vormistamiseks tuleb kliendil alla laadida ZABRA Äpp enda mobiiltelefoni või tahvelarvutisse. ZABRA Äpp on saadaval Apple ja Android nutiseadmete kasutajatele tasuta Google Play’s ja App Store’is.2.1.2 Seejärel täidab klient e-poes ostukorvi nii nagu ta seda tavaliselt teeb; 
   3. 2.1.3 Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha;
   4. 2.1.4 Ostukorvi vormistamisel valib klient makseviisiks ZABRA tellimislahenduse;
   5. 2.1.5 ZABRA valimisel suunatakse klient ZABRA kinnituslehele;
   6. 2.1.6 ZABRA kinnituslehe avamisel tuleb kliendil avada ZABRA Äpp-s “TELLIMUSED” ja valida vastavat tellimust nimekirjast;
   7. 2.1.7 Tellimuse lehel klient tuvastab ennast  eID-lahendusega (PIN1) ning kinnitab ostukorvi digitaalse allkirjaga (PIN2).

    2.1.8 Peale tellimuse kinnitamist ZABRA Äpp’is saadab veebipood kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnituse ning alustab tellimuse täitmist.

    2.1.7 Veebipood saadab kliendile müügiarve koos kaubaga peale tellimuse kinnitamist ZABRA Äpp’is.

     • 2.2.7 ZABRA tellimislahenduse  puhul on kliendil 14-päevane tagastamisõigus. Kliendil on õigus vahetada kätte saadud kaup mingi muu sama hinnaväärtusega toote vastu või mittesobivuse korral tagastada kaup 14 päeva jooksul, seejuures ei ole vaja müüjale lepingust taganemist põhjendada. Kauba tagastab klient, teavitades sellest eelnevalt müüjat vastavalt müügilepingu tingimustele. Tagastatud kauba pakend ja kaup ei tohi olla mingil määral rikutud. Rikutud pakendis või rikutud toodet ei ole võimalik tagastada.
     • 2.2.8 21. päeval arvates kauba kättesaamisest saadetakse kliendile e-posti teel ja ZABRA Äpp’is makseteatis, kus on märgitud lõplik tasumisele kuuluv summa, maksetähtaeg ja ZABRA Solutions OÜ makserekvisiidid.
     •  
     • 2.2 Tellimuse vormistamine ZABRA kinnituslehel
     • 2.2.1 Klient täidab e-poes ostukorvi nii nagu ta seda tavaliselt teeb; 
     • 2.2.2 Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha;
     • 2.2.3 Ostukorvi vormistamisel valib klient makseviisiks ZABRA tellimislahenduse;
     • 2.2.4 ZABRA valimisel suunatakse klient ZABRA kinnituslehele, kus klient tuvastab ennast  eID-lahendusega (PIN1) ning kinnitab ostukorvi digitaalse allkirjaga (PIN2);
     • 2.2.5 Peale tellimuse kinnitamist saadab veebipood kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnituse ning alustab tellimuse täitmist;

      2.2.6 Veebipood saadab kliendile müügiarve koos kaubaga peale tellimuse kinnitamist ZABRA-ga.

       • 2.2.7 ZABRA tellimislahenduse  puhul on kliendil 14-päevane tagastamisõigus. Kliendil on õigus vahetada kätte saadud kaup mingi muu sama hinnaväärtusega toote vastu või mittesobivuse korral tagastada kaup 14 päeva jooksul, seejuures ei ole vaja müüjale lepingust taganemist põhjendada. Kauba tagastab klient, teavitades sellest eelnevalt müüjat vastavalt müügilepingu tingimustele. Tagastatud kauba pakend ja kaup ei tohi olla mingil määral rikutud. Rikutud pakendis või rikutud toodet ei ole võimalik tagastada.
       • 2.2.8 21. päeval arvates kauba kättesaamisest saadetakse kliendile e-posti teel, kus on märgitud lõplik tasumisele kuuluv summa, maksetähtaeg ja ZABRA Solutions OÜ makserekvisiidid.
      1.  
      2. 3. MAKSETEATIS JA TASUMINE ZABRA’LE
     • 3.1 ZABRA tellimislahendus on veebipoe kliendile tasuta. ZABRA tellimislahenduse valimisel ei lisandu kliendi ostusummale lepingutasu, lisatasu, intresse ega teki muid varjatud lisakohustusi.

    3.2 ZABRA tellimislahenduse valimisel tuleb kliendil tasuda kauba eest otse ZABRA Solutions OÜ pangakontole, kasutades makseteatises märgitud makserekvisiite.3.3 Makseteatises märgitud summa kuulub tasumisele hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba kättesaamise päevast.3.4 Kauba eest tasumisel tuleb kliendil jälgida, et makse saaja, arve viitenumber ning arvelduskonto number ühtiksid makseteatises olevate andmetega. Tasumisel tuleb kindlasti märkida viitenumber. Küsimuste korral saab klient pöörduda ZABRA Solutions OÜ klienditeeninduse poole e-posti aadressil support@zabra.io.3.5 Makseteatises märgitud summa loetakse õigeaegselt ja korralikult tasutuks, kui kogu summa on laekunud ZABRA Solutions OÜ arvelduskontole hiljemalt teatises märgitud maksetähtpäeval.3.6 Tasumisega viivitamise korral tasub klient viivist veebipoe müügilepingus sätestatud määraga.

      1.  
      2. 4. NÕUDE LOOVUTAMINE

    4.1 ZABRA teenuse osutamiseks on veebipood (äripartner, kellel on ZABRA tellimislahendus integreeritud) ja ZABRA Solutions OÜ sõlminud nõude loovutamise raamlepingu. Raamlepingu raames on veebipood loovutanud ZABRA Solutions OÜ-le kõik ostjate vastu tekkinud ja tulevikus tekkivad nõuded, mis tulenevad ZABRA tellimislahendusega vormistatud müügilepingutest. Veebipood loovutab müügilepingust tulenevad nõuded koos võimalike kõrvalnõuetega  ZABRA Solutions OÜ-le, juhindudes võlaõigusseaduse §-st 164. 

    4.2 Toimunud nõuete loovutamisest teavitatakse klienti (veebipoe ostjat) koos maksetatisega e-posti teel. 

      1.  
      2. 5. KAUBA TAGASTAMINE JA PRETENSIOONID

    5.1 ZABRA tellimislahenduses on kliendil tavapärane 14-päevane tagastamisõigus.

    5.2 Kauba tagastamiseks või vahetamiseks tuleb kliendil esitada veebipoele (kauba müüjale) taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest vastavalt veebipoe müügitingimustele. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

    5.3 Veebipood teavitab ZABRA Solutions OÜ-d tagastatud toodetest ning vastavalt saadud infole arvestatakse ümber tasumisele kuuluv lõppsumma.

    5.4 Juhul, kui saadetud vastavalt punktile 2.2.8 makseteatises on endiselt kajastatud tooted, mida klient on tegelikult veebipoele tagastanud, tuleb kliendil pöörduda ZABRA Solutions OÜ klienditeenindusse e-posti aadressil support@zabra.io.

    5.5 Pretensioonid kauba kvaliteedi osas tuleb kliendil esitada veebipoele. Kui kauba müüja rikub kliendiga sõlmitud müügilepingut, millest tulenev rahaline nõue oli loovutatud ZABRA Solutions OÜ-le, ei või klient nõuda ZABRA Solutions OÜ-le nõude alusel makstud raha tagastamist, kuid klient võib nõuda raha tagastamist kauba müüjalt.

    5.6 Kui ostetud kaubal ilmneb puudus, on kliendil õigus pöörduda pretensiooniga veebipoe poole nii suuliselt kui ka kirjalikult. Veebipood on kohustatud kaebuse vastu võtma ja vastama kliendile kirjalikult 15 päeva jooksul. Kui veebipood keeldub kaebust lahendamast või klient ei ole nõus talle pakutud lahendusega, võid klient esitada avalduse vaidluse lahendamiseks Tarbijavaidluste Komisjonile.

    5.7 Lisaks eeltoodule saab veebipoega tekkinud vaidlusi lahendada ka kohtuväliselt üleeuroopalises veebikeskkonnas.

      1.  
      2. 6. KLIENDI ÕIGUSED, KOHUSTUSED, KINNITUSED JA NÕUSOLEKUD

    6.1 Kliendil on õigus:

    6.1.1 ZABRA tellimislahenduse kohta tekkivate küsimuste korral pöörduda ZABRA Solutions OÜ klienditeenindusse aadressil support@zabra.io;

    6.1.2 igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis on ZABRA Solutions OÜ kasutuses, vastavalt isikuandmete kaitse tingimustele;6.1.3 ajutiste makseraskuste tekkimisel ja tasumisega hiljaks jäämisel pöörduda ZABRA Solutions OÜ poole maksegraafiku koostamiseks vastavalt võla sissenõudmise tingimustele;

    6.1.4 ZABRA Äpp’i kasutamise igal ajal üles öelda, kustutades oma konto. Kõik ZABRA tellimislahenduse abil sooritatud tellimustest tekkinud tasumise kohustused jäävad kehtima kuni kohustuste täitmiseni ZABRA Solutions OÜ ees.

    6.2 Klient on kohustatud:

    6.2.1 ZABRA tellimislahendusega tellimuse vormistamisel esitama enda kohta õiged ja kehtivad isiku- ja kontaktandmed (ees-ja perekonnanimi, isikukood ja/või sünnikuupäev, telefon, e-posti ja elukoha aadress);

    6.2.2 tasuma ZABRA Solutions OÜ makseteatises märgitud summa õigeaegselt ja täies ulatuses;

    6.2.3 iseseisvalt hindama enda maksevõimet nii, et enda majanduslikku olukorda arvestades ostuga võetud kohustusi oleks võimalik õigeaegselt ja täies ulatuses täita;

    6.2.4 informeerima ZABRA Solutions OÜ-d, kui leiab aset kliendi maksevõimet oluliselt mõjutav sündmus või asjaolu;

    6.2.5 kinnitama, et tellimuse digitaalselt allkirjastamise ajal ei ole kliendi suhtes algatatud ega välja kuulutatud pankrotti või täitemenetlust;

    6.2.6 enne ZABRA tellimuse digitaalset kinnitamist hoolikalt tutvuma veebipoe müügitingimuste ja ZABRA Solutions teenuse üldtingimustega.

    6.2.7 võla tekkimisel lisaks hilinenud maksetele tasuma võla sissenõudmisega kaasnevad kulud vastavalt võla sissenõudmise tingimustele.

    6.3 ZABRA tellimislahenduse teenust valides ja tellimust digitaalselt allkirjastades kinnitab klient, et:

    6.3.1 tal on olemas kõik õigused ostutehingu sooritamiseks (ehk müügilepingu sõlmimiseks);

    6.3.2 ta on täisealine ja teo- ja otsusevõimeline;

    6.3.3 ta on Eesti Vabariigi resident;

    6.3.4 tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ja puuduvad alused mistahes muu maksejõuetusmenetluse algatamiseks;

   8. 6.3.5 tema suhtes ei ole käimasolevaid täitemenetlusi ning ta ei ole teadlik selliste menetluste algatamise võimalikkusest lähitulevikus;
   9. 6.3.6 ta on teadlik, et müüja loovutab ZABRA Solutions OÜ-le kauba müügilepingust tulenevad rahalised nõuded tema vastu, eelkõige müügihinna tasumise nõude koos kõrvalkohustustega. Klient on teadlik, et kauba müügilepingust tulenevad tasumise kohustused tuleb täita ZABRA Solutions OÜ ees.6.3.7 on teadlik, et kauba müügilepingu rikkumisest tulenevad nõuded tuleb esitada otse kauba müüjale (ehk veebipoele). Kauba müüja müügilepingust tulenevate kohustuste mittekohane täitmine ei muuda ega lõpeta kliendi kohustusi ZABRA Solutions OÜ ees.6.4 ZABRA tellimislahenduse  teenuse kasutamisel nõustub klient kehtivate üldtingimustega ning annab nõusoleku tellimustega seotud andmete edastamiseks ZABRA Solutions OÜ-le.6.5 ZABRA Solutions OÜ töötleb kliendi isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse tingimustele.6.6 ZABRA Solutions OÜ viib kliendi maksevõimelisuse hindamiseks ja riskide maandamiseks läbi analüüsi ning vastav toiming on vajalik kliendile teenuse võimaldamiseks. ZABRA Solutions OÜ-l on õigus kontrollida avalikke ja maksehäireregistreid. Kliendil on õigus loobuda teenuse kasutamisest, kui vastav maksevõimelisuse hindamine kliendile ei sobi. Loe täpsemalt isikuandmete kaitse tingimustest.6.7 Kliendil on õigus isikuandmete kaitse tingimuste punktis 5.2 toodud nõusolekud igal ajal tagasi võtta, esitades vastavasisulise kirjaliku teate ZABRA Solutions OÜ e-postile andmekaitse@zabra.io või seadistades endale sobivad eelistused ZABRA Äpp’is. See õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida klient palub kustutada, töödeldakse muul õiguslikul alusel, sh võla sissenõudmiseks. Nõusoleku suhtes kohaldatakse täiendavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses tahteavalduse kohta sätestatut.
    1.  
    2. 7. ZABRA Solutions OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

    7.1 ZABRA Solutions OÜ-l on õigus:

    7.1.1 töödelda kliendi isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse tingimustele;

    7.1.2 ZABRA tellimislahenduse teenuse võimaldamiseks ja teenusega seotud riskide hindamiseks hindama isiku maksevõimet, kasutades selleks ka automaatotsust ja profileerimise abi (loe lähemalt isikuandmete kaitse tingimustest);

    7.1.3 tühistada või piirata kliendi õigusi ZABRA tellimislahenduse  teenuse osutamisel ja/või ZABRA Äpp’i kasutamisel, kui:

    7.1.3.1 klient rikub käesolevaid üldtingimusi;

    7.1.3.2 klient on teadlikult esitanud enda kohta valeandmeid;

    7.1.3.3 kliendi toimingud võivad põhjustada ZABRA Solutions OÜ-le negatiivseid õiguslikke tagajärgi;

    7.1.3.4 kliendi tegevus viitab ebaseaduslikele tegevustele;

    7.1.3.5 klient on vaatamata meeldetuletustele jätnud omapoolsed kohustused ZABRA Solutions OÜ ees täitmata.

    7.1.4 vaatamata punkti 7.1.3 alusel seatud piirangutele on ZABRA Solutions OÜ-l õigus nõuda kliendilt müügilepingust tulenevaid rahalisi nõudeid.

    7.1.5 ühepoolselt muuta käesolevaid üldtingimusi ja isikuandmete kaitse tingimusi, teavitades sellest klienti vastavalt tingimustes toodule;

    7.1.6 küsida vajadusel või kahtluse korral kliendilt täiendavat informatsiooni kliendi maksevõimekuse kohta.

       1.  
       2. 8. KLIENDILIMIIT JA LIMIIDI MÄÄRAMISE PÕHIMÕTTED

    8.1 Kliendilimiit – ZABRA Solutions OÜ poolt kliendi suhtes kehtestatud rahaline piirsumma, mille raames saab klient sooritada tellimuse erinevates veebipoodides ning mille ületamisel võib ZABRA Solutions OÜ nõuda kliendilt ettemaksu tasumist või piirata kliendile ZABRA Solutions teenuste osutamist.

    8.2 ZABRA Solutions OÜ määrab igale kliendile limiidi üldsummas 300 eurot.

    8.3 Kliendilimiidi hulka loetakse veebipoele esitatud tellimuste ostusummad ja täidetud tellimuste summad, kui nende maksetähtaeg ei ole veel saabunud ja tasumise kohustus ei ole täidetud;

    8.4 ZABRA Solutions OÜ-l on õigus arvestades järgnevaid limiidi määramise põhimõtteid tõsta ja vähendada limiiti. Kliendilimiidi määramisel arvestatakse:

    8.4.1 kliendi varasemat makseajalugu (maksetähtajast kinnipidamine viimase 1 aasta jooksul);

    8.4.2 kehtivate tellimuste arvu ja sagedust;

    8.4.3 avalikult kättesaadavaid või tasulisi krediidireitinguid ja maksehäirete raporteid;

    8.4.4 Kliendi käitumine võla tekkimisel.

    8.5 Võla tekkimisel on ZABRA Solutions OÜ-l õigus piirata kliendile ZABRA tellimislahenduse teenuse kättesaadavust. Võlgnikuks loetakse ZABRA Solutions OÜ olemasolev klient, kellel on maksetähtaja ületanud makseid. Näiteks on kliendil mitu ostutellimust (täidetud ja täitmisel) ja ühe tellimuse puhul on jäänud summa tähtaegselt tasumata. Võla sissenõudmine toimub vastavalt võla sissenõudmise tingimustele.

        1.  
        2. 9. LÕPPSÄTTED

    9.1 Käesolevad üldtingimused jõustuvad järgneval päeval peale avalikustamist ning jäävad tähtajatult kehtima.

    9.2 ZABRA Solutions OÜ-l on õigus igal ajal üldtingimusi muuta. Üldtingimuste muutmise korral teavitab ZABRA Solutions OÜ kliente ZABRA Äpp’i ja/või e-posti vahendusel vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist, välja arvatud juhul, kui teenuse üldtingimustes on teisiti sätestatud. Muudetud üldtingimused avaldatakse ZABRA Solutions OÜ veebilehel ja ZABRA Solutions Äpp’is.

    9.3 Kui klient ei ole muudatustega nõus või ei soovi muudel põhjustel enam ZABRA Solutions OÜ teenust kasutada, on kliendil õigus põhjust avaldamata ja ilma lisatasudeta ZABRA Solutions teenuse üles öelda. Sellisel juhul tuleb kliendil saata vastavasisuline sooviavaldus ZABRA Solutions OÜ e-posti aadressile support@zabra.io või juhul, kui see on tehniliselt võimalik, esitada avaldus ZABRA Äpp’is, kinnitades valikut PIN2-ga. Avalduse võib esitada vabas vormis, kuid kindlasti märkida: ees- ja perekonnanimi, isikukood, lõpetamise kuupäev. ZABRA Solutions teenuse kasutamise lõpetamisel tuleb kliendil täita kõik ZABRA Solutions OÜ ees kehtivad tasumise kohustused.

    9.4 Käesolevates üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad ZABRA Solutions OÜ ja klient Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest õigusaktidest.

    9.5 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii ZABRA Solutions OÜ-l kui ka kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus Eestis, välja arvatud juhul, kui kohalduvast õigusest tuleneb imperatiivselt teisiti.

    9.6 Käesolevad üldtingimused on koostatud eesti keeles ning tõlgitud vene ja inglise keelde.  Vene ja inglise keelde tõlgitud üldtingimused on informatiivsed ning tekstide lahknevuse korral tuleb alati lähtuda üldtingimuste tõlgendamisel algselt eesti keeles koostatud tekstist.

   10.  

Naudi ostuvabadust. Telli ettemaksuvabalt ZABRA-ga.